Garantii ja tagastamine

Firma Amway tagab Amway toodanguga rahulolu Garantii – igal Ostjal on õigus toode tagastada, kui ta ei ole sellega mingil põhjusel rahul. Firma Amway toodanguga rahulolu Garantii kehtib ainult kaupade kõlblikkuse tähtaja jooksul ja kehtib Eesti territooriumil.

Mõningate kaupade tagastus, nagu näiteks iCook lauanõud, käärid ja veepuhastussüsteem eSpring, piirdub 90 päevaga alates ostmise momendist.

1.1 Kliendil on õigus tagastada tellimus 14 tööpäeva jooksul. Tagastamisavaldus tuleb saata Tervise-pood.ee meili aadressile. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number, Kliendi nimi ning pangakonto number. Tellimuse maksumuse summa ning transpordikulud tagastatakse Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul, alates taganemisavalduse saamisest.

1.2 Tervise-pood.ee kannab saatekulud kulud juhul kui:

  • Kaup oli transportimisel saanud vigastada.
  • Toode ei vasta tellimuses väljatoodud tootele.

1.3 Pakend peab olema kahjustamata, õigesti ette valmistatud ja pakitud. Kaupa tagastades tuleb esitada kauba ostudokument ja tagastamise põhjuse kirjeldus. Kaup tagastatakse internetipoodi Tervise-pood.ee Ostja kulul. Ostetud kauba täismaksumuse hüvitamine toimub pärast tagastatud kauba vastuvõtmist internetipoodi Tervise-pood.ee.

1.4 Kui tagastatav toode on viga saanud - jätab Tervise-pood.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtus. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamisega, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

1.5 Tervise-pood.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

  • Klient ei ole tellimuse kinnitusel/arvel välja toodud summat tasunud 5 tööpäeva jooksul, alates tellimuse kinnituse/arve väljastamis kuupäevast.
  • Kliendil on Tervise-pood.ee ees võlgnevus.
  • Kliendi järelmaksutaotluse päringul kohta saabus negatiivne vastus.
  • Tellitud kaup puudub tarnija laos ning Klient ei ole nõus Tervise-pood.ee poolt pakutava asendustootega.

1.6 Kliendil on õigus esitada pretensioone 24 kuu jooksul, alates kauba kättesaamisest.

1.7 Amway Garantii ei kehti toodetele:

  • mida kasutati mittesihipäraselt, iseäranis mitte isiklikuks kasutamiseks kodustes tingimustes.
  • mida kahjustati sihilikult või ebaõige kasutamise tagajärjel;
  • millele laienevad spetsiaalsed tagastamistähtajad.

1.8 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral, on kliendil õigus nõuda kauba asendamist nõuetele vastava ja puudusteta tootega.